print
files-products-Design-018[ebfbfc30e72c0516df1dcc3b4059f028].jpg

سیستم توزین باکس فیدر در صنایع اشی و سرامیک

\r\n

در این طرح می توان با اعمال کمترین تغیرات مکانیکی در سیستم موجود و و بدون مکث فرایند تولید باکس فیدر ورودی مواد اوایه (خاک ) و یا میکسر را به سیستم توزین دیجیتال تجهیز نمود .در این روش با نصب لودسل ها و سایر متعلقات باکس فیدر دارای سیستم اندازه گیری وزن میشود بطوریکه با ورود هر ماده به داخل آن میزان وزن مواد توسط نمایشگر اندیکاتور و نمایش گر مخصوص راننده نشان داده می شود

Product Model :