۰۱ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

L6F

چاپ
files-products-L6F[ebfbfc30e72c0516df1dcc3b4059f028].jpg

کاتالوگ های پند تک

مدل محصول : L6F
Rated Load Capacity
Accuracy C3
Combined Error 0.020
Sensitivity (mV/V) 2.0 + 0.2 %
Contention Aluminium
لودسل Protection IP65