۰۱ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

لزوم اندازه گیری محور خودرو

چاپ

\r\n

چرا باید وزن محور خودروها را اندازه گیری نمود ؟

\r\n

\r\n

7.jpg

\r\n

\r\n

خودروهایی که دارای اضافه بار محوری هستند سالانه میلیاردها تومان خسارات را در دو قسمت صدمه به جاده و ایجاد تصادف حادث می شوند .

\r\n

وسایل نقلیه دارای اضا فه بار محوری باعث خرابی جاده ها ، پل ها و زیر ساخت ها می شود که منجر به کاهش عمر و افزایش هزینه تعمیرات خواهد شد .

\r\n

تصادفات جاده ای نیز باعث افزایش هزینه نیروی امداد و افزایش آمار مجروحین و کشته شدگان جاده ای می شوند .

\r\n

در کشورهای توسعه یافته آمار اضافه تناژ باعث صرفه جویی در میلیاردها دلار در منابع مالی می گردد که می تواند صرف سلامت و تحصیل گردد .

\r\n

افزایش اعمال قانون و بهبود تحصیل و صرفه جویی در منابع مالی جواب این سوال است .

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

اثر خرابی جاده

\r\n

اثر فرسایش جاده ناشی از یک تریلی 38 تنی 6 محوره معادل اثر 35000 اتومبیل سواری است5_1.jpg

\r\n

این در حالی است که اگر 20% بار محورها اضافه تناژ داشته باشد این اثر 8 برابر بیشتر می شود .

\r\n

 

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

راه حل :

\r\n

جریمه (اعمال قانون )

\r\n

در کشور نیز در اکثر راه های اصلی ، بنادر ، مرزها ایستگاه های اندازه گیری وزن محور ایجاد شده است که وسایل دارای اضافه تناژ را شناسایی کرده و اعمال قانون می کنند .

\r\n

باسکول محور کش :

\r\n

با استفاده از باسکول محور کش می توان در ظرف کمتر از 1 دقیقه خودرو را توزین نمود .

مدل محصول : لزوم اندازه گیری محور خودرو