۰۱ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

سیستم کیسه ساز اتوماتیک

چاپ
files-products-136554otomaticc-3[ebfbfc30e72c0516df1dcc3b4059f028].jpg

تولید کیسه های بالشی ، گاست دارو یا بدون دسته
سرعت تولید تا 1800 کیسه در ساعت
محدوده در زنی کیسه ها از 1 الی 50 کیلوگرم
مدل محصول : سیستم کیسه ساز اتوماتیک