۰۲ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه

محصولات

سیستم‌های ردیابی و رهگیری – طرح اصالت:
در راستای طرح رهگیری و کنترل وزن فرآورده های دارویی و بهداشتی (TTAC) که توسط سازمان غذا و دارو برای شرکت های داروسازی اجباری شده است، امکان انجام تمام مراحل چاپ بارکد، پردازش تصویر و تست وزنی در یک دستگاه واحد نیز در مدل های جدید محصول وجود دارد. مزیت ویژه این مدل وجود یک رابط کاربری واحد برای تمام فرآیند و همچنین نیاز به فضای کمتر در کارخانه است. همچنین در این سیستم ها محصولات با بارکد غلط و محصولات با وزن نادرست بطور جداگانه از خط تولید خارج می شوند.

+ جستجوی پیشرفته