محصولات

این دستگاه بیشتر به عنوان پرکن کیسه سیمان و یا گچ مورد استفاده قرار می گیرد ، در این دستگاه می بایست از کیسه های ولوبگ که دارای دهانه ورودی مواد می باشد استفاده نمود . در این روش کیسه پس از پرشدن نیاز به دوخت ندارد .

+ جستجوی پیشرفته