۰۱ شهريور ۱۳۹۸
فارسی | English | العربیه
Loading ...

صنایع پند

استفاده از سیستمهای توزین با ورود سنسورهای وزن درصنعت و صنایع شیمیایی بسیار متداول گردیده است در گذشته بدلیل نبودن تکنولوژی لودسل از سایر سیستم های اندازه گیری مانند سیستم های اندازه گیری حجمی یا دبی سنج ها جهت اندازه گیری مواد داخل مخازن استفاده می گردید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ...

 \r\n کیفیت مطلوب محصولات شرکت پند تک موجب دریافت جوایز و تقدیرنامه های متعددی گردیده است.\r\n  \r\n Quality Award : 2003\r\n  \r\n  \r\n \r\n ISO\r\n  \r\n  \r\n \r\n National Standard\r\n  \r\n  \r\n  \r\n \r\n